Olasz szenvedő szerkezet-Italea

Az olasz szenvedő szerkezet kapcsán fontos megjegyezni, hogy az olasz nyelv esetében a tárgyas ragozású mondatokban megkülönböztetünk cselekvő (aktív) és szenvedő (passzív) formát.

 • Az aktív mondat így épül fel: Soggetto + verbo + oggetto, tehát alany + ige/állítmány + tárgy
  • pl.: Laura ritrova il libro.
 • A passzív mondat így épül fel: Soggetto + verbo (+ chi compie l’azione), tehát az aktív mondat tárgya + ige/állítmány (+ aki a cselekvést végzi)
  • pl.: Il libro è ritrovato da Laura. / Il libro viene ritrovato da Laura.

A passzív formát az essere segédige és a befejezett melléknévi igenév (participio passato) alkotják.

A participio passato esetében egy kis emlékeztetőként azt érdemes tudni, hogy az összetett igék esetében használjuk a passato prossimo, futuro anteriore, condizionale composto, stb. nyelvtani szerkezetekben.

Az  -are végződésű igék esetében a participio passato végződés az -ato.

 • Pl.: parlare → parlato

Az  -ere végződésű igék esetében a participio passato végződés az -uto.

 • Pl.: conoscere → conosciuto

Az -ire végződésű igék esetében a participio passato végződés az -ito.

 • Pl.: dormire → dormito

Az essere ige participio passato-ja:  è stato, az avere igéé pedig: è avuto. Természetesen itt is érdemes újra átnézni a rendhagyó igéket, mint pl.:

 • aprire → aperto
 • bere → bevuto
 • dire → detto
 • vivere →  vissuto

Az egyszerű igeidők esetében az essere segédige helyettesíthető a venire szóval, az összetett igeidők esetében azonban ezt nem lehet megtenni. Nézzük melyek azok az igeidők, ahol megtehetjük ezt a helyettesítést és hol alkalmazhatjuk csak az essere segédigét.

A venire szóval helyettesíthető igeidők az olasz szenvedő szerkezet esetében

Ahol helyettesíthető

 • presente indicativo, pl.: sono invitato/vengo invitato
 • imperfetto indicativo, pl.: ero invitato/venivo invitato
 • passato remoto, pl.: fui invitato/venni invitato
 • futuro semplice, pl.: sarò invitato/verrò invitato
 • congiuntivo presente, pl.: sia invitato/venga invitato
 • condizionale presente, pl.: sarei invitato/verrei invitato

Ahol nem helyettesíthető

 • futuro anteriore
 • passato prossimo
 • trapassato prossimo
 • congiuntivo passato
 • condizionale passato

venire ige gyakran használatos olyan esetekben, amikor egy dinamikus cselekvésről van szó, míg az essere inkább a statikus szituációk leírása esetében használt. Például:

 • Solo un 10% dei volumi viene trovato da una persona.
 • La scuola è illuminata da dieci grande finestre.

A particio passato-t nemben és számban egyeztetni kell a mondat alanyával az alábbi módon:

 • Il libro sarà pubblicato la prossima settimana.
 • I suoi romanzi vengono letti da milioni di persone.

Aki végrehajtja a cselekvést (akár személy, akár egy élettelen tárgy) a szenvedő szerkezet esetében a da névelővel kerül felvezetésre:

Aktív mondat: Anna tutte le sere annaffia le piante.
Passzív mondat: Le piante sono annaffiate tutte le sere da Anna.

Nézzünk néhány rövid feladatot

1.feladat

Aktív: Un gruppo ha organizzato l’evento.
Passzív: L’evento ___________ da un gruppo.
Megoldás: L’evento è stato organizzato da un gruppo.

2. feladat

Aktív: Oggi milioni di persone usano l’Internet.
Passzív: Oggi l’Internet _______ da milioni di persone.
Megoldás: Oggi l’Internet è usato da milioni di persone.

Az olasz szenvedő szerkezet felépítése az andare igével

Példa: Il lavoro va fatto entro stasera.

A szenvedő szerkezetet felépíthetjük andare + participio passato módon is. Ez a forma a „kell” fogalmát fejezi ki. Használata csak az egyszerű igeidők esetében lehetséges, például a presente, imperfetto, futuro semplice, condizionale semplice, stb. nyeltani formák esetében (kivéve a passato remoto-t).

Nézzünk néhány példát

L’errore andava corretto subito. (=doveva essere corretto subito)
Le auto vanno lasciate nei parcheggi. (=devono essere lasciate)
Il problema andrà discusso. (=dovrà essere discusso)

Az andare ige együttes használata a smarrire, perdere, distruggere , sprecare, stb. igékkel egyszerű passzív jelentéssel bír:

La lettera è andata persa. (=la lettera è stata persa)
La casa andò distrutta. (=la casa fu distrutta)

Röviden ennyit kell tudni az olasz szenvedő szerkezetről.

Ha úgy érzed, hogy bármelyik rész nem volt érthető, esetleg szeretnéd átbeszélni a leírtakat, keress bátran!