Olasz szenvedő szerkezet-Italea

Az olasz szenvedő szerkezet kapcsán fontos megjegyezni, hogy az olasz nyelv esetében a tárgyas ragozású mondatokban megkülönböztetünk cselekvő (aktív) és szenvedő (passzív) formát.

  • Az aktív mondat így épül fel: Soggetto + verbo + oggetto, tehát alany + ige/állítmány + tárgy
    • pl.: Laura ritrova il libro.
  • A passzív mondat így épül fel: Soggetto + verbo (+ chi compie l’azione), tehát az aktív mondat tárgya + ige/állítmány (+ aki a cselekvést végzi)
    • pl.: Il libro è ritrovato da Laura. / Il libro viene ritrovato da Laura.

A passzív formát az essere segédige és a befejezett melléknévi igenév (participio passato) alkotják.

Read More